VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 8-9 września, w Warszawie odbyło się VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych organizowane jest cyklicznie co 3 lata i jest największym spotkaniem w Polsce osób zaangażowanych w działalność obywatelską. Fundację Aktywny Senior reprezentowała dziesięcioosobowa grupa uczestników projektu „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” z programu Erasmus+. W trakcie dwudniowego spotkania w kuluarach Forum informowaliśmy i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i upowszechnialiśmy ideę Grup Samokształceniowych. Zapraszamy na stronę wydarzenia, gdzie można poznać obszary poruszanych tam tematów: www.ofip.eu. W ramach programu Forum odwiedziliśmy również fenomen społeczny jakim jest Osiedle Jazdów. Nasz głos był również słyszany w jednym z bloków tematycznych – Dobro wspólne, jak je zakorzeniać w społecznościach lokalnych?

Udział w Forum odbył się w grupie przedstawicieli organizacji pozarządowych Dolnego Śląska oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych którego Fundacja Aktywny Senior jest członkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *