O samokształceniu

W ramach zrealizowanego przez Fundację Aktywny Senior projektu z programu Erasmus+ pod tytułem Rozwój kompetencji – Motorem zmiany powstały 4 Grupy Samokształceniowe jako jeden z rezultatów tego projektu. W potocznej mowie termin występuje w dwóch określeniach. Jako Koła Samokształceniowe lub jako Grupy Samokształceniowe. Oba określenia są tożsame. W omawianym projekcie utworzenie Grup oparto na Metodzie Stady Circle.

 

Zapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawą prezentacją będącą wprowadzeniem do metody Circle Study:
Prezentacja Erasmus+ wprowadzenie do metody Circle Study

Poniżej znajduje się wzór karty, jaką wypełniają liderzy grup samokształałceniowych po każdych zajęciach, czy spotkaniach:
Wzór karty grupy samokształceniowej