Inter-Media E+ sprawozdanie grudzień 2016

Chcemy nabyć umiejętności do perfekcyjnego posługiwania się komputerem w zakresie wykorzystywania wszelkich możliwości jakie stwarza to narzędzie.

Prowadzący: przygotowali prezentację, która miała na celu przypomnienie założeń do realizowanego projektu Erasmus+ pod tytułem „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” oraz rozpowszechnianie idei samokształcenia jako jednego z rezultatów tego projektu. Prezentację poprowadziliśmy 8.12.2016 w Sali komputerowej w Sektorze 3 na otwartych warsztatach studyjnych.

Grudzień każdego roku to również czas wszelkiego rodzaju sprawozdań podsumowań, ocen i dzielenia się wiedzą o rezultatach i planach na przyszłość. Uczestnicy projektu w ramach poszczególnych grup samokształceniowych również to uczynili. Swoją prezentację z elementami podsumowania rocznego liderzy grupy Inter-Media przedstawili na spotkaniu uczestników w dniu 11.01.2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *