Założenia projektu

zalozenia

Główne obszary rozwojowe, w oparciu o które zaplanowany został projekt:

  1. Rozwój i wzmocnienie kompetencji w obszarze planowania i zarządzania europejskimi projektami edukacyjnymi,
  2. Rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych osób współpracujących z Fundacją Aktywny Senior (w tym kadry i wolontariuszy),
  3. Rozwój dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego,
  4. Rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych w nauczaniu,
  5. Rozwój kompetencji w obszarze nauczania dorosłych,
  6. Rozwój procesu walidacji kompetencji dorosłych, szczególnie dojrzałych wolontariuszy .

Zidentyfikowano główne potrzeby rozwoju osób działających w Fundacji. Szczególny nacisk położono na rozwój kompetencji kadry w obszarze nauczania (w zakresie merytoryki prowadzonej działalności edukacyjnej oraz metody nauczania) oraz zwiększenie udziału i międzynarodowego wymiaru prowadzonej działalności edukacyjnej.