O projekcie

O projekcie - ilustracja

Projekt „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” – zrealizowany w ramach programu ERASMUS +, Mobilność – Akcja K1- edukacyjna.

W ramach akcji kluczowej „Mobilność kadry edukacji dorosłych” wspierane są:

  • zagraniczne wyjazdy edukacyjne kadry organizacji, które działają w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, zwane mobilnościami.

Celem Mobilności osób kadry organizacji  jest poprawa kompetencji kluczowych kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja podnosi jakość swoich usług edukacyjnych.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Aktywny Senior w okresie od 01.06.2015 do 31.05.2017. Zorganizowano łącznie 30 mobilności w  6 wyjazdach szkoleniowych po 5 osób.

Uczestnikami szkoleń byli: kadra projektu oraz dojrzali wolontariusze- edukatorzy.

Uczestnictwo w projekcie objęło  również  przygotowanie do wyjazdu: szkolenia interpersonalne i coaching indywidualny, szkolenia tematyczne związane z tematyką danego szkolenia, przygotowanie kulturowe i językowe oraz bezpośrednie przygotowanie do wyjazdu.