Europejski plan rozwoju – Fundacji Aktywny Senior

mapa_europyEuropejski Plan Rozwoju Fundacji Aktywny Senior związany jest z jego działaniami w zakresie edukacji osób dojrzałych. Główne obszary edukacji:

  1. edukacja podstawowa w zakresie poznawania i wykorzystania nowych technologii ( kompetencje informatyczne),
  2. edukacja językowa- komunikacja w językach obcych,
  3. budowanie nawyków zdrowego sposobu życia poprzez edukację zdrowotną i ruchową,
  4. edukacja społeczna i obywatelska poprzez rozwój wolontariatu osób dojrzałych, włączanie ich w życie społeczne,as_logo
  5. edukacja w zakresie rozwijania własnej przedsiębiorczości, popularyzacja idei „uczenia się przez całe życie”,
  6. propagowanie, uznawanie, upowszechnianie i rozwój kompetencji osób dojrzałych, wolontariuszy,
  7. wspieranie i motywowanie do stawiania i realizowania celów życiowych i społecznych.

Podstawą działań, które podejmuje FAS jest rozwój kompetencji kluczowych, które są niezbędne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.