Rezultaty projektu

rezultaty

Głównym rezultatem projektu będzie uruchomienie i przeprowadzenie grup samokształceniowych organizowanych przez kadrę i dojrzałych wolontariuszy w zakresach mobilności edukacyjnych szkoleń, co będzie skutkowało multiplikacją efektów edukacyjnych.

Spotkanie podsumowujące działania projektowe w roku 2016

Wizyta studyjna w ramach DFW 2016

Spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich

Spotkanie upowszechniające 02.06.2016

Spotkanie w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu