Cele projektu

cel

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry i wolontariuszy, aby mogli wnosić zmianę jakościową w swoich środowiskach lokalnych oraz w organizacji. Ważnym celem jest poznanie i zaadoptowanie dobrych praktyk i wzorców, technik i metod, które są stosowane w edukacji dorosłych.

Zamiarem długoterminowym jest rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz wolontariuszy w następujących obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzanie organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych, rozwój kompetencji interpersonalnych oraz rozwój i wzmocnienie ich kompetencji językowych.

Cele te Fundacja chce osiągnąć dzięki uczestnictwu pracowników i wolontariuszy w szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne, które oprócz przekazywania wiedzy „twardej” oferują proces nauki w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

Celem projektu jest też zmotywowanie kadry oraz wolontariuszy do tym większej wymiany wiedzy i wzajemnego dzielenia się nią poprzez udział w kursach z zakresu edukacji interpersonalnej oraz otwarcia na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.